VNMarine cam kết thu hút sự chú ý của khách hàng qua các chiến lược tiếp thị khác nhau, từ kế hoạch tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhất quán đến các chiến dịch tiếp thị và email, Social Network.

Ngoài ra, nhóm chỉ định của chúng tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau đây trong khi quảng bá du thuyền của bạn tới các người thuê:

• Phối hợp chặt chẽ với chủ sở hữu và đội trưởng để phát triển một chiến dịch tiếp thị nhằm tối đa hóa việc tiếp xúc và đặt chỗ.

• Nhanh chóng trả lời các câu hỏi điều lệ và thương lượng giá theo hướng dẫn của chủ sở hữu.

• Cung cấp hành trình mẫu và các công cụ tiếp thị để hỗ trợ nhà môi giới điều lệ bán lẻ trong việc bán hàng.

• Chuẩn bị chi tiết hợp đồng, phê duyệt hợp đồng, giao tiếp xác nhận điều lệ và có được hợp đồng ký chủ sở hữu.

• Thu thập và giải ngân vốn điều lệ theo hợp đồng với VNMarine với tư cách là các bên liên quan.

Call Now Button