VNMARINE ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 3 DÀNH CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG.

ĐẶT CHỔ NGAY

Silverton 41  Princess 58 Princess 65 Sun Seeker 63
750 USD – 2 Khách 1200 USD – 4 khách 1400 USD – 6 khách 1600 USD – 6 khách
 • Du thuyền trên sông Sài Gòn
 • Thời gian: 2 giờ
 • Thực đơn dành cho 2 người:
 • 2 Rượu vang Pháp
 • 2 Alba water
 • Sasimi + cơm cuộn Nhật
 • Trái cây
 • Trang trí
 • Du thuyền trên sông Sài Gòn
 • Thời gian: 2 giờ
 • Thực đơn dành cho 4 người:
 • 3 Rượu vang Pháp
 • 4 Alba water
 • Sasimi + cơm cuộn Nhật
 • Trái cây
 • Trang trí
 • Du thuyền trên sông Sài Gòn
 • Thời gian: 2 giờ
 • Thực đơn dành cho 6 người:
 • 4 Rượu vang Pháp
 • 6 Alba water
 • Sasimi + cơm cuộn Nhật
 • Trái cây
 • Trang trí
 • Du thuyền trên sông Sài Gòn
 • Thời gian: 2 giờ
 • Thực đơn dành cho 6 người:
 • 4 Rượu vang Pháp
 • 6 Alba water
 • Sasimi + cơm cuộn Nhật
 • Trái cây
 • Trang trí

****Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/03/2020

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button