Showing all 6 results

 • Meridian 485

  Chiều dài: 14.7m
  Sức chứa: 4-8 người
  Số phòng: 02 phòng ngủ + 01 phòng khách, bếp
  Phương tiện phụ: 01 Jetski
  Chiều dài: 14.7m Sức chứa: 4 – 8 người Số phòng: ...
  Liên hệ
 • Playboy 104

  Chiều dài: 30 m
  Sức chứa: 50 người
  Số phòng: 7 phòng ngủ, 1 phòng họp
  Phương tiện phụ: 01 Jetski
  Playboy 104 Chiều dài: 30m Số phòng: 7 phòng ngủ, ...
  Đọc tiếp
 • Princess 58

  Chiều dài: 18m
  Sức chứa: 20-22 người
  Số phòng: 3 phòng ngủ
  Phương tiện phụ: 01 Jetski
  Chiều dài: 18m Sức chứa: 20-22 người Số phòng: 03 ...
  LIÊN HỆ
 • Princess 65

  Chiều dài: 20m
  Sức chứa: 25 người
  Số phòng: 04 phòng ngủ + 01 phòng khách, bếp
  Phương tiện phụ: 01 Xuồng phao máy
  Chiều dài: 20m Sức chứa: 25 người Số phòng: 04 ...
  Liên hệ
 • Silverton 41

  Chiều dài: 12.5m
  Sức chứa: 4-8 người
  Số phòng: 2 phòng ngủ
  Phương tiện phụ: 01 Jetski
  Chiều dài: 12.5 m Sức chứa: 04 – 08 người Số ...
  LIÊN HỆ
 • Sun Seeker 63

  Chiều dài: 19.2m
  Sức chứa: 28 người
  Số phòng: 3 phòng ngủ
  Phương tiện phụ: 01 Jetski
  Chiều dài: 19.2m Sức chứa: 28 người Số phòng: 03 ...
  LIÊN HỆ
Call Now Button