Dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm và chuyên môn của các kỹ sư hàng đầu, chúng tôi phục vụ phương pháp quản lý theo nhu cầu của từng khách hàng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp thời gian thực cho các yêu cầu khác nhau thường liên quan đến việc vận hành một du thuyền, từ quản lý tài chính và quản trị thủy thủ đoàn đến hỗ trợ kỹ thuật và các tuân thủ luật pháp.

01 Kế toán – tài chính du thuyền

VNMarine sẽ chuẩn bị và thống nhất ngân sách hoạt động hàng năm với chủ sở hữu, điều hành và báo cáo chi tiêu đối với ngân sách đó trong suốt cả năm.

02 Quản trị thủy thủ đoàn

VNMarine sẽ thực hiện kiểm tra trước khi tuyển dụng, quản lý hợp đồng lao động, giám sát tuân thủ chứng chỉ và nhiều hơn nữa.

03 Bảo trì thường xuyên

VNMarine sẽ tiến hành đánh giá liên tục về bảo trì tàu, lịch bảo trì theo kế hoạch và các vấn đề khác ảnh hưởng đến hoạt động của du thuyền, cung cấp báo cáo bằng văn bản cho chủ sở hữu.

04 Bảo hiểm và tuân thủ pháp luật

VNMarine sẽ đảm bảo rằng các chứng chỉ du thuyền được duy trì và cập nhật, cung cấp các hệ thống tuân thủ an toàn, an ninh và lao động cũng như một cơ sở thực hiện ứng phó khẩn cấp.

Call Now Button